Kasutus- ja privaatsustingimused

Business Advisor OÜ, registrikoodiga 11154433, aadress Tartu mnt. 84A-M302, Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja) ja Klient, kes vormistab Fahle Office kodulehel tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmivad allpool äratoodud tingimuste alusel teenust ostes ja müües Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

1. Üldsätted

1.1 Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ning antud Tingimustes ja selle alusel sõlmitavast Kasutuslepingus sätestatust.

1.2 Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse teenusesse muudatusi.

1.3 Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest Teenuse kasutajat.

1.4 Veebikeskkonnas pakutavaid teenuseid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

1.5 Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 18 aastane.

1.6 Allpool toodud tingimustega tutvumine ja nendega kursis olemine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

1.7 Märkides tellimuse kinnitamiseks linnukesega “Olen lugenud ning nõustun tingimustega”, nõustub ja kinnitab Teenuse kasutaja, et on tutvunud kõigi Kasutuslepinguni viivate tingimustega.

2. Ostu sooritamine

2.1 Teenuse kasutaja valib välja soovitud teenuse ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed.

2.2 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks.

2.3 Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tulenevate tagajärgede eest.

2.4 Teenuse kasutaja tellimus tühistatakse Teenuse pakkuja poolt juhul, kui vastavat ostusummat ei ole tasutud õigeaegselt.

2.5 Teenuse kasutajale luuakse ostukorv hetkel, kui Teenuse kasutaja on toote juures klikkinud lingile „Broneeri“.

2.6 Seejärel Teenuse kasutaja sisestab nõutavad andmed ning klikib nupule „Esita tellimus”.

2.7 Kui Teenuse kasutaja tasub Teenuse osutajale vastavate teenuste eest Eesti pangalingi vahendusel, siis edastab Teenuse osutaja vastava makse kontole laekumise järel e-postiga Teenuse kasutajale tellimuse vastuvõtmise kinnituse .

2.8 Kui Teenuse kasutaja tasub Teenuse osutajale vastavate teenuste eest ettemaksuarve alusel pangaülekandega, siis edastab Teenuse osutaja vastava makse kontole laekumise järel e-postiga Teenuse kasutajale tellimuse vastuvõtmise kinnituse.

2.9 Kui Teenuse kasutaja tasub Teenuse osutajale vastavate teenuste eest sularahas Teenuse osutaja juures, siis saab Teenuse kasutaja Teenuse osutajalt koos vastava maksekviitungiga ka tellimuse vastuvõtmise kinnituse.

2.10 Kasutusleping loetakse sõlmituks arvates tasumisele kuuluva summa laekumisest Teenuse osutaja/Business Advisor OÜ arvelduskontole või sularaha üleandmise kinnitamisest kviitungiga.

2.11 Kui tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Teenuse osutaja/Fahle Office töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku lahenduse, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast tellimuse esitamist.

2.12 Tühistades broneeringu kaks tööpäeva või hiljem enne planeeritavat üritust, tuleb Teenuse kasutajal tasuda 30% arve kogusummast. Tühistades broneeringu samal tööpäeval enne planeeritavat üritust, tuleb Teenuse kasutajal tasuda 100% arve kogusummast.

3. Makseviisid ja hinnad

3.1 Teenuse kasutaja tasub Teenuse osutajale vastavate teenuste eest kas Eesti pangalingi vahendusel, ettemaksu arve alusel tehtud pangaülekandega esitades kinnitatud maksekorralduse või sularahas Teenuse osutaja juures.

3.2 Kõik kodulehel olevad hinnad on eurodes ja ei sisalda käibemaksu.

3.3 Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta kodulehel kuvatavaid hindu.

3.4 Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda kodulehel toimunud hinnamuutusest tuleneva hinnavahe kompenseerimist.

4. Isikuandmed

4.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda poolt tellimisel esitatud isikuandmete töötlemiseks.

4.2 Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud isikuandmeid kasutatakse Teenuse osutaja poolt ainult vastava müügiteenuse osutamiseks Teenuse kasutajale.

4.3 Teenuse kasutaja Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine tellimuse registreerimisel.

4.4 Teenuse kasutaja Isikuandmeid töötleb Teenuse osutaja Business Advisor OÜ.

4.5 Teenuse kasutaja isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

4.6 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele/kolmandatele osapooltele isikutele.

4.7 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning see toimub Teenuse osutaja, kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

4.8 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid Teenuse osutajale esitatud isikuandmeid, samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist peale tellitud teenuse tarbimist.

4.9 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuse arve.

5. Vastutus, pretensioonid ja erimeelsused

5.1 Teenuse kasutaja kohustub kasutama teenuseid üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

5.2 Teenuse osutajal lasub vastutus pakutava teenuse osas.

5.3 Pretensioonide käsitlemine toimub vastavuses Kasutuslepingule.

5.4 Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.